Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, trường THCS Vũ Chính thành phố Thái Bình luôn chú trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh, nhất là việc thực hiện quy định đạo đức, phong cách học sinh thành phố, góp phần định hình, phát huy những phẩm chất cần thiết của nhân cách con ...
Kết hợp cùng Công an Phường tăng cường công tác an ninh trường học
 31/12/20  Giáo dục Tiểu học  90
Cảm thụ văn học là một phân môn trong chương trình Tiếng việt ở Tiểu học. Đó là một môn học khó đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng đọc hiểu và cảm nhận được cái hay cái đẹp, cái ý nghĩa sâu sắc trong một đoạn văn, đoạn thơ hay một tác phẩm. Tuy vậy ở chương trình Tiếng việt ở tiểu học không  phân ...
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh cấp Tiểu học. Một vấn đề quan trọng đối với môn Tiếng Anh cũng như các môn học khác trong trường tiểu học. Vì vậy tổ giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học Lê Hồng ...
 29/12/20  Giáo dục Tiểu học  158
Thực hiện công văn 1377/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Sở GD&ĐT Thái Bình và công văn số 341/GDĐT  ngày 21 tháng 12 năm 2020 của phòng GD&ĐT TP.Thái Bình về việc Tổ chức Lễ phát động phong trào học Tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, trường ...
 29/12/20  Giáo dục Tiểu học  233
Căn cứ công văn 1377/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc Tổ chức Lễ phát động phong trào học Tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, Trường Tiểu học Phú Xuân đã tổ chức Lễ phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ vào ...