TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ ĐÔNG TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2019- 2020

Trường Tiểu học Vũ Đông tưng bừng chào đón năm học mới 2019- 2020