ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN LÃM ĐẠT TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, UBND Tỉnh Thái Bình đã kí Quyết định của UBND Tỉnh Thái Bình công nhận trường Tiểu học Trần Lãm Đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

Năm học 2019- 2020, trường Tiểu học Trần Lãm thực hiện công tác kiểm định đánh giá của theo TT17/BGD&ĐT, với 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí, nhà trường đều đảm bảo theo qui định. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, UBND Tỉnh Thái Bình đã kí quyết định công nhận trường Tiểu học Trần Lãm đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ II.Đay là vinh dự của tập thể nhà trường, cũng là vinh dự của giáo dục phường Trần Lãm. Tập thể cán bộ giáo viên trong trường quyết tâm phấn đấu về các mặt hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy  mạnh công tác xã hội hóa và duy trì mối quan hệ gia đình - nhà trường và xã hội để giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia Mức độ II.


Cô giáo Nguyễn Thị Tâm – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong quá trình phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường tiểu học Trần Lãm có nhiều thuận lợi khi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao về chuyên môn của các cấp quản lý cùng với sự đầu tư nguồn lực của ngành giáo dục, UBND thành phố, sự đóng góp của phụ huynh, tinh thần đoàn kết nhất trí, sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu của nhà trường trong việc xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất. Nhờ vậy, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trường đã đồng bộ, khang trang hơn. Sau khi được công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Trường tiểu học Trần Lãm tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chuẩn đồng thời, tiếp tục duy trì và giữ vững ổn định quy mô lớp học, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục gắn với mục tiêu giáo dục của cấp học đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tình hình địa phương; tiếp tục bồi dưỡng và ổn định đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm công tác... 

Bài viết liên quan