10/01/18  Tin của trường  927
Ngày 09/01/2018, nhà trường tổ chức Sơ kết học kỳ I năm học 2017- 2018