Chương trình Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018

Ngày 09/01/2018, nhà trường tổ chức Sơ kết học kỳ I năm học 2017- 2018

       Sau 4 tháng miệt mài học tập và rèn luyện năng lực, phẩm chất của các em học sinh. Sự tận tụy, trách nhiệm cao, kèm cặp dạy dỗ, bảo ban, nâng cao nghiệp vụ chuyện môn của các thầy cô giáo .hôm nay, ngày 09/01/2018 nhà trường đã tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2017- 2018 nhằm đánh giá các kết quả học tập của học sinh cũng như những thành tích đạt được của giáo viên và chỉ ra những tồn tại của học kỳ I để khắc phục trong học kỳ II năm học 2017- 2018. Kết quả đánh giá về phẩm chất năng lực 664 em đều đạt loại Tốt và Đạt.Về học tập: kỳ kiểm tra chất lượng .

        *Kết quả các lớp có chất lượng cao các môn kiểm tra đều đạt 100%: ( Nhà trường thưởng )

Khối 1: Lớp 1A1, 1A2, 1A3, 1A4

Khối 2 : Lớp 2A1, 2A2, 2A3

Khối 3: Lớp 3A1, 3A2, 3A3

Khối 4: lớp 4A1 Khối 5 : Lớp 5A3

         *Thưởng học sinh điểm kiểm tra cao

- Khối : Lớp 1A1: 7 em ; Lớp 1A2: 11 em; Lớp 1A3: 17 em, Lớp 1A4: 15 em .

- Khối 2 : Lớp 2A1: 9 em ; Lớp 2A2: 19 em; Lớp 2A3: 5 em.

- Khối 3 : Lớp 3A1: 15 em ; Lớp 3A2: 18 em; Lớp 3A3: 6 em

-Khối 4 : Lớp 4A1: 14 em ; Lớp 4A2: 14 em; Lớp 4A3: 10 em

-Khối 5 : Lớp 5A1: 12 em ; Lớp 5A2: 11 em; Lớp 5A3: 7 em,

Lớp xếp loại vở sạch chữ đẹp thứ nhất trong khối: Lớp 1A4, 2A2, 3A2, 4A3, 5A3

       Các em đã đạt những thành tích nổi bật trong học tập cũng như các hoạt động khác của nhà trường , tiêu biểu như : Lớp 1A1 : Đặng Hải Yến, Lớp 1A2: Hoàng Thị Thùy Ngân, Lớp 1A3: Đào Bảo An, Lớp 1A4: Nguyễn Thu Thảo, Lớp 2A1: Trần Minh Anh, lớp 2A2:Đặng Kiều Mai, Lớp 2A3: Nguyễn Tuấn Anh. Lớp 3A1: Nhâm Ngọc Tuấn Anh; Lớp 3A2: Cao Đoàn Phương Thanh, Lớp 3A3 : Trần Anh Thư, Lớp 4A1 : Trần Hoàng Linh, Lớp 4A2 : Trần Việt Cường, Lớp 4A3 : Nguyễn Tiến Đạt, Lớp 5A1: Hà Thị Quỳnh Nga, Lớp 5A2: Vũ Lan Phương; Lớp 5A3: Đào Thị Quỳnh Chi.

       Thành tích của các cô giáo trong hội thi " Giáo viên giỏi cấp thành phố" : Cô Lê thị Vân đạt giải nhì môn Toán 2, Cô Vũ Thị Mai Hiên đạt giải ba môn Khoa học 4, Cô Đặng Thị Cúc, Cô Trần Thị Huệ được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.Trong học kỳ I các đợt hội giảng, chuyên đề các tiết dạy của thầy cô đều xếp từ giờ khá trở lên.