• 23518966_1973711179536735_1619603641252215921_n
  • 26941163_1096395137164637_243910407_n73
  • 23316569_1973711136203406_9957987083068990_n
  • 26943124_1096395157164635_218119864_n28
  • 23435057_1973711009536752_9146849381949357621_n
  • 26941230_1096395150497969_1098528724_n63
  • 23316829_1973711242870062_3500383083396726165_n
  • 26940985_1096395143831303_141207991_n52
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 Năm học 2019 - 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Giáo dục đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tích cực tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0